Obchodní podmínky

Přijatá objednávka se stává pro obě strany platnou momentem telefonického či e-mailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. 

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). 

Dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží objednaného přes internet. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení. 

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku), pokud možno informujte Prodávajícího předem. 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely splnění kupní smlouvy. K marketingovým účelům využívány nejsou. Osobní údaje jsou dále zpracovávány podle následujících pravidel GDPR